praca kucharza

Czy praca kucharza jest ciężka?

Zawód kucharza od dawna odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. W przeszłości dworscy kucharze posiadali wysoki status społeczny. Dziś sztuka gotowania znów cieszy się uznaniem i staje się coraz bardziej popularna.

 Na czym polega praca kucharza?

Kucharz jest osobą, która zajmuje się przygotowywaniem dań, charakterystycznych dla danego kraju. Bywa też, że dostosowuje dania do okoliczności i indywidualnych gustów klientów. W gotowaniu musi kierować się niezawodnym wyczuciem smaku.

Jednym z najważniejszych obowiązków kucharza jest dbałość o najwyższej jakości składniki, które wykorzystuje do swoich potraw. Żeby zadowolić swoich gości, kucharz stara się podawać dania w wyszukanej formie bądź zajmuje się też dekorowaniem stołu.

Zagrożenia w pracy kucharza

Warto zaznaczyć, że praca w gastronomii to ogromny wysiłek – nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. Nieodłącznym elementem pracy kucharza jest stres. Na osobie wykonującej taką pracę ciąży bowiem presja przygotowywania wielu potraw, nieraz w bardzo krótkim czasie.

  • Niejednokrotnie kucharz przebywa w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza, co w dłuższej perspektywie czasu staje się uciążliwe.
  • Stały kontakt z gorącymi powierzchniami i produktami wiążę się z potencjalnymi poparzeniami.
  • Ostre narzędzia, np. noże stwarzają ryzyko zranień, możliwych, m.in. w czasie szybkiego krojenia czy wykonywania kilku czynności naraz.

 

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należy do ubezpieczeń osobowych. Zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, którego można doznać na skutek nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwym wypadkiem w pracy kucharza może być m.in. poważne skaleczenie nożem czy nagłe poślizgnięcie się w czasie pracy.

Odszkodowanie NNW można wykupić jako samodzielne ubezpieczenie bądź jako dodatek do innych świadczeń, m.in. ubezpieczenia samochodowego OC i AC. Odszkodowanie z NNW jest wyliczane jako procent sumy ubezpieczenia, który odpowiada procentowi uszczerbku na zdrowiu. Zasady na jakich wypłacane są świadczenia, zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które określają prawne aspekty ubezpieczenia NNW.

 

Kucharz to nie tylko zawód, którego można się nauczyć w szkole czy na studiach. Jest przede wszystkim stworzony dla ludzi z pasją, którzy swoim zmysłem smaku, trafiają przez żołądek do serca.

 

Monika Dańczyszyn